Als werkgever sta je voor een veilige werkomgeving voor het personeel. Misschien heb je al beleid opgesteld om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Waar gaat dat over? Over (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pesten en werkdruk. Is dat beleid nog niet gemaakt dan kan ik jullie daarbij helpen.

Vervolgens kun je me aanstellen als sparringpartner voor personeel dat toch te maken krijgt met ongewenst gedrag op het werk. Waarschijnlijk wil je het liefste dat een medewerker die zo iets ervaart naar je toe komt. Veelal blijkt dat te lastig voor iemand. Er is al een hoge drempel om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon, want wat gebeurt er als jij je verhaal doet? Kan dat niet slecht voor je aflopen?, zo denkt de medewerker vaak.

In alle geheimhouding en vertrouwen kan de persoon het verhaal bij me kwijt. Samen gaan we verkennen wat er speelt, hoe het zo ver heeft kunnen komen, wat iemand er al zelf aan gedaan heeft en wat de opties zijn om tot een oplossing te komen. Ik sta in dat hele traject naast die persoon.

Wat levert dat jou als werkgever op? In de eerste plaats dat iemand die het gevoel heeft met zijn rug tegen de muur te staan ergens met zijn verhaal terecht kan. Anders is vaak de enige oplossing een ziekmelding en dat zie jij als werkgever niet als oplossing. Ik als vertrouwenspersoon overigens ook niet. In de tweede plaats krijg je in het jaarverslag de signalen door: hoeveel meldingen heb ik gekregen en over welk onderwerp ging dat? Zo weet je wat er speelt binnen de organisatie.

Wil je meer informatie over wat ik als vertrouwenspersoon
voor jullie organisatie kan betekenen?

“bewustwording is de brandstof voor verandering”
“vitaliteit en duurzame inzetbaarheid hebben soms een duwtje nodig”

Vandaag de dag hebben vrouwelijke professionals vele ballen hoog te houden in hun leven. Regelmatig loopt iemand daarin vast, maar onderneemt geen of niet tijdig actie. Enerzijds komt dat doordat zij niet eens door heeft hoe erg het is gesteld. Anderzijds zou opgeven en erkennen dat het niet goed gaat als een vorm van falen worden beschouwd. De enige optie is dan door blijven rennen op een doodlopende weg.

Te veel medewerkers vallen uit met klachten van overspannenheid en burn-out. Dat is een drama voor de persoon in kwestie wat gepaard gaat met een lange hersteltijd. Op de werkvloer is er een probleem van bezetting en kosten reïntegratie. Ook de duur van het reïntegratieproces is onzeker. Dat wilt u toch voor zijn?

Preventief coaching aanbieden is succesvol gebleken.

Als werkgever ziet u dat iemand niet goed in haar vel zit. Ze wordt stiller of juist luidruchtiger en levert minder goede prestaties dan voorheen. Ze laat zich negatief en cynisch uit en kan niet tegen kritiek. Grote kans dat ze ontkent dat het niet goed met haar gaat.

Het zijn vaak de goede medewerkers die dit overkomt. Ze zijn sociaal, loyaal, ze leggen de lat hoog, zijn gedreven en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Steek een hand uit naar uw medewerkster en biedt haar een succesvol coachtraject, waarin zij de kans krijgt:

5

Uitval te voorkomen

5

Stil te staan in haar drukke leven en te reflecteren

5

Zich bewust te worden hoe zij de dingen in haar leven doet

5

Te dromen hoe zij haar leven zou willen vormgeven

5

Inzicht te krijgen in wat haar belemmert

5

Daadwerkelijk een verandering door te voeren in haar gedrag

5

Te leren ontdekken wie zij authentiek is en van daaruit te handelen

5

Weer de beste versie van zichzelf te worden en optimaal te presteren

2 trajecten

Daarvoor bied ik naast 1-op-1 coaching 2 trajecten, waarvan de exclusieve variant in een groep plaats vindt. Dat leidt tot nog meer diepgang en duurzame verandering.

Meesterlijke vrouw

Het is mijn missie om vrouwelijke professionals preventief te begeleiden met mijn programma Meesterlijke Vrouw, zodat ze zich tijdig bewust worden wanneer ze zouden moeten bijsturen in hun keuzes. Dit met als doel om met meer rust en voldoening in het leven te kunnen staan. Op die manier kan er een optimale prestatie geleverd worden op het werk. Zij is zich bewust van wat zij wil en maakt zij keuzes die daarbij horen. Ook heeft zij bijvoorbeeld het vertrouwen op een goede manier feedback te geven. U merkt dat zij meer voor zichzelf durft op te komen op een rustige en authentieke manier.

Bewuste vrouw na overspannenheid of burn-out

Wanneer er sprake is van een diagnose overspannenheid of burn-out is dan past mijn programma Krachtige Vrouw na overspannenheid of burn-out beter. Dan is het zaak eerst te gaan onderzoeken hoe het zo ver heeft kunnen komen. Tegelijkertijd zal de batterij opgeladen moeten worden en het vertrouwen hersteld. In de fases daarna wordt begeleiding geboden naar inzicht wat deze medewerkster anders zou kunnen doen in de toekomst om niet in dezelfde valkuil te vallen.